Inscenace Chaplinův proces přidává Josefu K., jenž je obětí Procesu ve stejnojmenné próze Franze Kafky, rysy Charlie Chaplina. Spořádaného člověka nahradí anarchista, slepou důvěru v právo – realita.

Ve filmech Charlieho Chaplina lze kromě gagů nepochybně nalézt existenciální momenty a odraz absurdity přetechnizovaného světa. Chaplin vycítil bezvýchodnost postavení dělníka v továrně i vojáka ve válce a měl silné sociální cítění.

"O příbuznosti obou mužů mluvil minulý rok také nositel Nobelovy ceny za literaturu Jean-Marie Gustave Le Clézio,“ říká dramaturg inscenace Adam Renč. V eseji Stromy v lese paradoxů, přednesené při předávání cen ve Švédsku, mimo jiné řekl, že absurdita světa dostala svůj výraz v Procesu anebo ve filmech Charlieho Chaplina.

Představení Chaplinův proces vzniklo v produkci Paláce Akropolis; jedná se tak o další divadelní hru, kterou tento žižkovský multikulturní prostor zprodukoval a kterou bude na svém programu pravidelně uvádět. Autorkou scény a kostýmů je Michaela Hořejší, jež pravidelně spolupracuje například s Janem A. Pitínským či Ivanem Rajmontem a v současnosti spolupracuje na vzniku divadelní hry ve verších Michala Horáčka KUDYKAM.