„Při pozorování ve správném osvětlení je zřejmá méně dokonalá technika, ale také světlo a barevné tóny neodpovídají Goyově úrovni,“ zní v posudku. Na spodním okraji obrazu lze navíc najít iniciály AJ, které by ukazovaly na možné autorství Asensia Juliá.

Vážné pochybnosti o autorství díla zveřejnila expertka Manuela Menaová již loni v červnu, tehdy ale ještě nebyly závěry definitivní. Kvůli pochybnostem nebylo dílo zařazeno do velké výstavy Goya v časech války, kterou tehdy Prado pořádalo.

Kolos není jediným dílem, jež by si zasloužilo důkladný rozbor. Před několika lety španělský profesor dějin umění Juan José Junquera přišel s hypotézou, že slavné „černé“ obrazy (fresky přenesené dodatečně na plátno) z Muzea Prado, které kdysi namaloval Goya na zdi svého domu, nejsou jeho dílem.

V domě obýval Mistr pouze přízemí, nicméně osm ze slavných obrazů se nacházelo v horním patře, jež bylo vybudováno dodatečně a obydleno až čtyři roky po jeho smrti. A když neexistovaly stěny pokoje, nemohly existovat ani fresky na nich namalované, tvrdil logicky Junquer. Podle madridského profesora je zřejmě vytvořil až jeden z Goyových synů.