Vladimir Nabokov: Čaroděj    


Krátká próza z konce třicátých let, jež završuje ruské období Nabokovovy tvůrčí dráhy a řadu let byla pokládána za nenávratně ztracenou, si získala věhlas především jako text vzniklý z impulsu, jímž „poprvé chvějivě projelo" téma pozdější slavné Lolity.

Bezejmenný hrdina Čaroděje, vydaného poprvé z Nabokovovy pozůstalosti až v polovině osmdesátých let, sdílí osudovou obsesi svého následovníka Humberta Humberta a podobným způsobem se i zmocňuje předmětu své touhy; na omezené ploše novely jej však na rozdíl od široce se rozbíhající látky románu Nabokov vede přímočařejším způsobem od prvního okouzlení dětským půvabem jeho oběti až k děsivému vyvrcholení celého příběhu.

Paseka, překlad Pavel Dominik, 76 str., 190 Kč

 

 

Jack Kerouac: Dharmoví tuláci    


Dharmoví tuláci jsou románem, v němž se (jako vždy v Kerouacových knihách), hodně cestuje, hodně oslavuje, ale také hodně medituje. O Kerouacovi je přece známo, že se vážně věnoval pochopení a prožívání buddhismu, a toto téma je v knize ústřední.

Jednou z hlavních postav Dharmových tuláků je Japhy Ryder, básník, tulák, znalec buddhismu a literatury Dálného východu. Jeho předobrazem byl skutečný básník Gary Snyder. Pro Raye, vypravěče románu a Kerouacovo alter ego, se Ryder stává vzorem - putuje s ním po horách, hledá v něm souputníka v duchovním hledání, a obdivuje ho i ve chvílích, kdy se neshodnou.

Argo, překlad Josef Rauvolf, 248 str., váz., 278 Kč

 

 

Nicolas d'Estienne d'Orves: Pohrobci zla    


Šokující námětem, poutavý příběhem a působivý jeho zpracováním - takový je román mladého francouzského prozaika, kniha, jíž se po zásluze dostalo zájmu široké čtenářské obce po celé Evropě.

V týž květnový den roku 1995 jsou na různých místech v Německu objeveni čtyři mrtví muži, nazí, s rozdrcenou ampulkou kyanidu v ústech a s chybějící pravou rukou. Spojuje je jediná věc: narodili se v Lebensbornu, nejutajovanější organizaci nacistů, lidské chovné stanici, kde měli přicházet na svět noví lidé, výhradně árijci, určení k naplnění snu o čisté, dokonalé rase. Německé úřady však nález ututlají.

Euromedia Group - Knižní klub, překlad Ilona Staňková, 568 str., váz., 379 Kč

 

 

Martin Amis: Věnováno Ráchel    


Od roku 1973, kdy tehdy čtyřiadvacetiletému Martinu Amisovi tato prvotina vyšla, se kniha Věnováno Ráchel dočkala celé řady vydání a roku 1989 byla i zfilmována.

„Tak hele. Jsi fajn, ale snadno ochočitelná a prázdná, umíš se jen uculovat a tvoje osobnost není ničím víc než jen shlukem dívčích přetvářek, okouzlujících, ale bezvýznamných, bez podstaty..." Říká v duchu Charles Highway „starší ženě", jejíž svedení má být jedním z mezníků jeho dospívání.

S jakou samolibostí, cynismem a ironií plánuje její dobývání, líčí své sexuální dovednosti, hovoří o literatuře a komentuje všechno kolem sebe, se dozvídáme z poznámek věnovaných Ráchel, které v předvečer svých dvacátých narozenin zařazuje do pečlivě vedené kartotéky právě končícího mládí.

Volvox Globator. překlad Kateřina Klabanová, 192 str., váz., 299 Kč

 

 

Vasilij Grossman: Život a osud    


Románovou kroniku Vasilije Grossmana Život a osud, která v široce rozvětveném příběhu zachycuje klíčové události druhé světové války v sovětském Rusku, stihl rok po jejím vzniku (1960) úděl všech knih, jež se svým obsahem znelíbily,  KGB ji zabavila.

Historická epopej líčí na pozadí „velkých dějin" životy a osudy několika desítek postav úzce či volněji spjatých s rodinou Alexandry Vladimirovny Šapošnikovové a zavádí nás do Moskvy, Stalingradu či do Kazaně, k ruskému stíhacímu leteckému pluku i k tankovému sboru na Urale, do židovského ghetta, německého koncentračního tábora či do nechvalně proslulé věznice Lubjanka. Šíří záběru i stylem vyprávění si toto dílo poprávu vysloužilo označení Vojna a mír 20. století.

Euromedia Group - Knižní klub, překlad Milan Horák,624 str., 399 Kč