Není divu, že o něm dodnes vycházejí knihy, jež se často předhánějí v tom, která přinese nejnovější a nejsenzačnější zprávu z jeho života. Hudební publicista James Henke ovšem mnohé předešel. Připravil publikaci, jež je nejenom průvodcem Lennonovou kariérou, ale také sbírkou kopií pozoruhodných suvenýrů a drobností.

Kniha Legenda Lennon: Barevný život Johna Lennona přináší málo známé i nejznámější snímky a spoustu reprodukcí rukopisů Lennonových textů, kreseb a dalších osobních dokumentů. Mnoho jich lze vyjmout a oddělit třeba do jiného archivu. Skvěle výtvarně zpracovaná kniha je proto chloubou nejenom mezi publikacemi o hudebníkovi, ale v knižním světě vůbec.

Lennonův příběh je napsaný čtivě a s patřičným odstupem. Vysvětluje mnohé jeho kontroverze, vsazuje je do kontextu, pohlíží na milníky jeho života, přitom nezapomíná na důležité detaily a pojmenovává ty nepodstatné. Kromě toho jej lze pokojně číst s vědomím, že při dobrém zacházení nebudou poničeny přiložené reprodukce.

John Lennon dostal v této knize publikaci, jakou si nesporně zasloužil. Pravděpodobně i takovou, jakou mohl vymyslet, dostal-li by šanci být na tomto světě déle. 

James Henke: Legenda Lennon: Barevný život Johna Lennona
Computer Press, 64 stran, 891 Kč