Se scenáristkou a dramaturgyní Annou Saavedrou přivedla na scénu mrazivý příběh milostného šestihranu rámovaného prostředím virtuálního světa televizních seriálů, reality show, reklam, rohu hojnosti hypermarketů s vzorovými manekýnovskými konzumenty, nás všech - happy světoobčanů.

Svět vlasti naší milé


Z předlohy Preissové zůstalo zachováno vše: Zpočátku hrdá a samostatná krejčírka Eva (Julie Goetzová), po které samčím způsobem hoří úspěšný současník podle vzoru Nova - Mánek (Ondřej Jiráček), jenom tak trochu platonickým oidipáčkem postižený. Ostatně Matka (Kateřina Dostalová) o jeho závislost vytrvale usiluje.

Vztahový šestiúhelník doplňují z ženských teleplkavých pořadů pro dobré hospodyně císařským řezem vyjmutá Maryška (Michaela Červinková), zákonitý doplněk Mánkovy mačoidní domácnosti, a charakterově nejistý odpůrce toho všeho, společenský outsider Samko (Jan Jakubec). Kajícně submisívní slovo nese příběhem také zbouchnutá puťka Zuzka (Anna Königsmarková).

Mostem přes minulost k naší přítomnosti - ještě nikdy jsme se neměli tak dobře jako s televizním a hypermarketovým rájem - je nyvě plavovlasá moderátorka (Martina Krátká); oč méně vybavená věděním, o to přesvědčivěji mrkavýma očima a pevnými silikóny promlouvající...

Schmiedtové zůstalo dost prostoru na ironické akcentování maskulinně sexistické společnosti. Z fakulty sociálních věd by na Evu, Evu! měli vodit frekventanty genderových studií. Na své si přijdou i milovníci vypatlaně dunivých a plytkých rytmů, jejichž reflektování vytlačilo z kulturních rubrik deníků kulturu. Všichni jsme přece yuppies, Evuša moja.

Chvála naší JAMU


Janáčkova akademie se zase jednou do světa vyplivnout chystá silný herecký ročník. Chlapci a děvčátka to ukázali už v Egressyho a Krobotově Portugálii. I když někteří kritičtí šmokové ukázali, že by o divadle psát neměli. Líp se rozhodně vyznají v supermarketech.

Snad na závěr jedno malé srovnání. Naposledy se Gazdinu robu radikálně pokusil vyložit Jiří Pokorný Na zábradlí. S Kristýnou Maděričovou v titulní roli. Mohu s klidným svědomím uzavřít, že Janka Schmiedtová ji načasovala líp. A fčil: Odpálit.

Studio Marta Brno - Anna Saavedra: Eva, Eva! Volně inspirováno hrou Gabriely Preissové Gazdina roba. Režie Janka Schmiedtová, dramaturgie Saavedra, scénografie Lenka Kosohorská, Schmiedtová, Martina Petrová, produkce Klára Mišunová. Premiéra 30.listopadu 2008.