Orchestr České filharmonie vystoupil pod jeho taktovkou 6. a 7. listopadu v pražském Rudolfinu, na programu byla především díla Gustava Mahlera. Po Druhé symfonii zvané Vzkříšení došlo na První D dur, sice nejkratší z Mahlerových symfonií, ale jednu z nejhranějších.

Dirigentovi se podařilo z filharmoniků dostat to nejlepší, především obě poslední věty byly mistrnou ukázkou kvalit všech skupin. I obě předcházející skladby (Berliozův Římský karneval a Martinů Fresky Piera della Francesca) Honeck i orchestr podali s bravurou.

Koncert Pražských symfoniků FOK ve Smetanově síni 6. listopadu dirigoval Ondřej Kukal a uvedl 50 let nehranou kantátu Vítězslava Nováka Svatební košile. V jejich podání se prokázala oprávněnost zařazení díla s působivými momenty.