Hlavní hrdina Potok pracuje v malém divadle jako výtvarník. Je mu kolem třicítky a jeho život se neubírá v podstatě žádným směrem. Svoje okolí i sám sebe pozoruje s opovržením. Jeho bezcílný život se změní teprve v momentě, kdy potká Černou. Zamilovaná dvojice uniká z města. Nevyhnutelně však znovu naráží na lidskou vypočítavost, mělkost a nevkus... Tak popisují tvůrci základ příběhu.

Oproti literární předloze Jáchyma Topola, která se odehrává během tří let po roce 1989, film časové určení opomíjí. Soustředí se na vnitřní konflikty hrdiny, které jsou nadčasové.

Jáchym Topol vydal Sestru v roce 1994 a krátce poté vyšla i stejnojmenná deska Filipa Topola a Psích vojáků. V roce 2003 začal Vít Pancíř, který pro Psí vojáky točil videoklipy, pracovat na scénáři podle románové předlohy.

Topol je "trochu snob"

"Samotné natáčení trvalo rok a vznikalo podle přesného scénáře, který prozrazuje jasný tvůrčí záměr režiséra. Bratři Topolové měli k Pancířově práci důvěru díky předchozí spolupráci. Nejen generační spřízněnost, ale jak říká Jáchym Topol i určité „zvichřené vnímání“ Víta Pancíře stojí za vznikem svébytného filmového díla, které přijímá jak autor předlohy, tak autor hudební složky Filip Topol," uvádí mluvčí projektu Martina Reková.

„Text, obraz a hudba jsou třemi hlavními složkami formálního pojednání filmu Sestra,“ říká režisér Pancíř. „Jsou zpracovány tak, aby se vzájemně podporovaly, doplňovaly a rozvíjely. Zkoumání vztahů tří formálních složek filmu byl i hlavní důvod, proč adaptovat literární předlohu tímto způsobem,“ dodává.

Ať už film dopadne jakkoliv, nikdo z tvůrců si nedělá iluze o jeho případném masovém úspěchu. "Dobře vím, že na jednoho čtenáře, který Sestru přečte, jich spoustu knížku odloží, či dokonce odhodí. To ale nevadí! Budu asi trochu snob, moje zboží není pro každého,“ uzavřel upřímně Jáchym Topol.

Premiéra je naplánována na 11. prosince.