Ostrý jazýček Satrapiová stejně jako v Persepolis ukázala také v tomto díle. Šitíčko, s podtitulem Důvěrné rozhovory íránských žen, postavila na svém přesvědčení, že je třeba bojovat za férové postavení žen v íránské společnosti.

Neupustila však od kritiky jemnějšího pohlaví, naivních představ princů na bílém koni, někdy slepičích názorů a občasné dámské „omezenosti“…

Dýchánek devíti dam včetně Marjane se zvrhne – jak jinak – na odkrývání tajemství, pomlouvání a zatracování mužského pokolení. Ukazuje, že blaho mladých žen v zemi, dříve mocné Persii, je přímo úměrné jedinému: panenské bláně.

Navíc pro štěstí rodiny, sebe a svých potomků jsou ochotny, respektive nuceny vdát se za starého generála, vychytralého zlodějíčka nebo za zhýralého floutka. A plastika, fingované krvácení o svatební noci nebo sešívání panenské blány jsou tabu každodennosti.

Satrapiová s palčivými tématy pracuje bravurně. Je vtipně sžíravá stejně jako dojímavá. Neidealizuje, jen prstíkem šťourá do mokvajících ran našich vztahů.