"Nález kroniky nás velice potěšil. Jedná se o několik desítek let nezvěstnou kroniku, o které máme poslední zmínky patrně z období druhé světové války," řekla Poddaná.

Kroniku našli náhodou při úklidu sklepa

Kronika, jejíž pravost ověřil soudní znalec, je na rozdíl od podobně starých pramenů v dokonale zachovalém stavu. Zdobí ji kožené desky s kováním a čítá 880 stran. Na stránkách je kromě pečlivě zapsaných událostí z dějin města i řada autografů význačných osobností minulosti, skladatele Josefa Suka, Tomáše G. Masaryka nebo Edvarda Beneše.

Kronika se dostala do rukou archivářů náhodou. Může za něj generální úklid ve sklepě ve více než sto let starém domě. Martin Mandys ji našel zabalenou ve starém papíře, převázanou provázkem a uloženou v krabici.

Pradědeček ji za války schoval

"Pradědeček ji nejspíš za války schoval, aby se nedostala do nepovolaných rukou. My jsme ji pak odevzdali městu, aby ji mohli vidět i jiní lidé," řekl nálezce.

Podle Poddané je teorie o válečném úkrytu pravděpodobná. Za druhé světové války se totiž zpracovávaly soupisy kronik a hledělo se, aby neobsahovaly "nesprávné" údaje.

Vedení obecních kronik byla v minulosti věnována značná legislativní pozornost. Kroniky musely mít všechny význačnější obce, což bylo dáno dekretem s platností od roku 1836, poslední novelizace byla v roce 2006, dodala Poddaná.