Srp je nejrenomovanějším odborníkem pracujícím v této instituci, uspořádal nejúspěšnější výstavy, jako byl Surrealismus v Čechách nebo monografické přehlídky Toyen a Jindřicha Štyrského, a patřil společně s Olgou Malou mezi iniciátory vzniku úspěšného Bienále mladých.

Malíř Filip Černý na základě této zprávy zrušil svou výstavu, kterou měl zanedlouho otevřít v prostorách GHMP. Podpořil ho i kurátor Petr Vaňous. Oba tak učinili na protest proti personálním změnám, které se v galerii dějí.

K nim se ve středu připojil i Karel Císař, který se rozhodl zrušit veškeré připravované akce k Bienále mladých, které pro GHMP organizoval. Nesouhlas s propuštěním Karla Srpa a se změnami v GHMP vyjádřila i řada odborníků z vedení Uměleckohistorické společnosti, jediného profesního sdružení českých a moravských kunsthistoriků.

Připravují oficiální protest

Připravují nyní oficiální protest, který má být odeslán na pražský magistrát. Redakci Práva poskytl Karel Srp ve středu prohlášení, v němž se uvádí, že autorský tým připravující stálou expozici českého umění v domě U Zlatého prstenu, který patří GHMP, odstupuje na protest od tohoto projektu.

Mimo jiné jde o renomované historiky umění, jako jsou Vojtěch Lahoda a Lenka Bydžovská z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. K jejich rozhodnutí se připojil i architekt instalace Jiří Příhoda a také kurátorka GHMP Marie Rakušanová.
Irena Tyslová, mluvčí GHMP, uvedla, že vedení galerie je toto vše líto a že je zaskočené podobnými kroky, o kterých se dozvídá jen z médií.

Historička umění Petra Hoftichová, pověřená řízením GHMP, pro Právo uvedla: „Jednali jsme vždy s Karlem Srpem seriózně, nabídli jsme mu jen jinou formu trvalé spolupráce.“

Magistrát přikázal galerii výrazně omezit počet pracovníků

Výpověď Karla Srpa, kterou on sám odmítl podepsat, byla výsledkem personálního auditu, který v této instituci proběhl z rozhodnutí pražské radnice. Magistrát přikázal vedení GHMP výrazně omezit počet pracovníků – jeho konečným cílem má být sloučení galerie s městským muzeem, kde by obě instituce fungovaly s minimálním počtem stálých zaměstnanců.

Hlavní město tento týden oznámilo výsledky dalších šesti auditů. Podle nich by měla například městská knihovna přijít o třetinu poboček a desetinu zaměstnanců, botanická zahrada pak o čtvrtinu pracovníků.