Filmy jsou otitulkovány tzv. rozšířeně pro diváky prelingválně neslyšící a se závažným sluchovým postižením od útlého dětství. Ve Varech mohou zavítat na snímky Tajnosti, Gympl, Pusinky, František je děvkař a Václav.

Hluchota, ke které došlo před vytvořením řeči, je třetí nejtěžší postižení lidské bytosti po slepohluchotě a mentální retardaci. Takto sluchově postižení vidí a vnímají slovo jen jako shluk písmen, maximálně si pod ním mohou představit odpovídající znak znakového jazyka. I tzv. dobře rehabilitovaní mívají často potíže porozumět klasickým titulkům.

Více o projektu na internetových stránkách http://www.portlingua.cz/http://www.camino.cz/.