"Nejvíc jsem jich zaznamenal po čtvrtečním jednání zastupitelstva. Demonstrovat tam přišli zástupci některých divadel (tedy těch, která peníze od města pravidelně dostávají). Celá akce se bohužel zvrhla do hulvátských projevů a osobních ataků. Takto si nepředstavuji kulturní elitu a ty, kteří chtějí Prahu kulturní (možno vidět záznam na servrech)," uvedl Richter.

"Umění je potřeba podporovat. Hlavní město je největším mecenášem umění v republice. Ročně jen do divadel plyne cca půl miliarda. Zásadní je, aby peníze byly rozdělovány spravedlivě a kontrolovatelně. Jde přeci o peníze daňových poplatníků. Také musím doplnit, že poprvé v historii (na můj návrh) peníze rozdělují významné osobnosti umělecké scény a ne politici nebo úředníci," doplnil.

Richter odmítá, že soukromá divadla dělají jen komerci: "V minulosti, tedy před mým nástupem do funkce, některá divadla s právní formou s.r.o. peníze dostávala a některé nedostala nikdy nic. Nutno si uvědomit, že např. divadlo Semafor nebo Komedie jsou taktéž s.r.o. Nelze tudíž v systému dělat výjimky a říci, obchodním společnostem peníze dávat nebudeme, ale některým eseróčkům ano. Grantový systém právě zkoumá uměleckou úroveň divadel a především podle ní odborníci dávají peníze města. Ale proč by například soukromé divadlo nemohlo být na skvělé kulturní úrovni?"

Transformace je nutná

Richter obhajoval nejen systém grantů, ale také nutnost převést nesoukromá divadla na jinou formu. Existence divadel jako příspěvkových organizací je podle něj reziduem socialismu. Proto je chce transformovat.

"Nelze donekonečna zavírat oči před dvojkolejností rozdělování peněz. Cca 700 žadatelů o grant musí projít odborným posouzení grantové komise a 8 divadel dostává peníze automaticky z rozpočtu města, aniž by musela obhajovat svou uměleckou hodnotu," dodává Richter.

Radní se také ohradil proti častým výtkám, že navštěvuje jen komerční představení. To, že nemá oficiální vzdělání v oboru kultury (je ekonom pozn.red.), nepovažuje jako radní pro kulturu za problém.