„V základních kamenech je uložen nejen vypjatý vlastenecký patos té doby, formulující počátky české novodobé státnosti, ale jsou i symbolem obrovské energie, tvůrčího umu, velkorysosti a chytrosti Sladkovského generace. V založení Národního divadla a v hesle Národ sobě viděla tato generace naši slavnou minulost, snoubící se s naší šťastnější budoucností," uvedl ředitel ND Ondřej Černý.

Od 14.30 h začne slavnostní program na piazzetě mezi historickou a provozní budovou ND. Moderovat ho bude herec David Prachař a zazní na něm slavnostní proslovy Karla Sladkovského a Františka Palackého při položení základního kamene, jakož i vystoupení pěveckých spolků z míst původních základních kamenů a pražského spolku Hlahol. Atmosféru původní slavnosti z roku 1868 připomenou herci v dobových kostýmech a národních krojích.