Členové rady mu vyčítali především špatné hospodaření, zvyšování dluhu a neplnění zákonných povinností ze strany veřejnoprávní televize. "Pan ředitel neplnil sliby, které obsahoval jeho projekt předložený před rokem," uvedl předseda rady Bohumír Bobocký.

Hreha přiznal, že odvolání ho překvapilo. "Očekával jsem to, ale později. Televize je dobře nastavena pro nejbližší období," uvedl po svém odvolání.

Před zvolením do čela STV Hreha působil jako externí mediální poradce a vystupoval jako odborník na digitalizaci. V roce 2006 pracoval v České televizi jako šéf sekretariátu generálního ředitele. Před rokem 1989 byl zásobovačem Hutních staveb Košice a vedoucím autoservisu.

V létech 1994 až 1996 působil na městském úřadě v Českém Krumlově a ve společnosti Služby města Český Krumlov. Mediální problematice se začal věnovat v Pragobance, kde pracoval v létech 1997 až 1998.