Stockhausen, který se narodil 22. srpna 1928 v Mödrathu u Kolína nad Rýnem, patří k nejvýznamnějším inovátorům na evropské scéně hudby dvacátého století. Především patřil velkým propagátorům elektroniky, ve skladbách, jichž složil přes 350, používal také magnetofonů a pracoval i s náhodou.

Velký důraz kladl na zvukovou kvalitu díla včetně rozmístění zdrojů zvuku v prostorou. Při uvádění děl počítal se zahrnutím prvku náhody, v čemž ho ovlivnila na konci padesátých let návštěva USA a setkání s Johnem Cagem. Do té doby byl ovlivněn především Webernem a Messiaenem.

Stockhausen měl velký vliv i na experimentátory v oblasti rocku přelomu šedesátých a sedmdesátých let, zejména na scénu německého elektronického krautrocku.