V roce 2004 začal tým režiséra Jana Tománka pracovat na výtvarných podkladech, scénáři a technologických postupech. Vznikl také první pracovní trailer.

Loni bylo v centru Prahy zbudováno nové studio Art And Animation a stalo se co do počtu spolupracovníků pracujících na filmu a zakoupených licencí 3D animačního programu Maya největším 3D počítačovým animačním studiem v České republice, které se zabývá převážně vlastní autorskou tvorbou (program Maya byl použit například při výrobě filmů Shrek, Příběh žraloka, Doba ledová, Pán prstenů).

Koncem roku 2006 byla dokončena pracovní animace a letos herci jako Jiří Lábus, Matěj Hádek, Michal Dlouhý, Jan Přeučil, Mahulena Bočanová nebo Viktor Preiss namluvili dialogy. Další práce na animaci budou trvat až do léta 2008.

"Jednou z nejkomplikovanějších scén, se kterou se zatím animátoři potýkali, byla práce na Týnském chrámu. Zde bylo animováno v jedné davové kostelní scéně devatenáct hlavních postav a přes padesát vedlejších. Není divu, že se do toho animátorům z Art And Animation studia příliš nechtělo a raději mezi sebou bojovali o to, kdo se ujme animace lechtivé scény, ve které se hlavní ženská postava Máca za svitu svíčky převléká a ledacos divákovi odhalí," dodává mediální zástupkyně filmu Uljana Donátová.

Úsměvný příběh má pojednávat o přátelství mezi vesnickým mládencem Kubou, který přijíždí do středověké Prahy, a neustále žvanící Kozou. Kuba se zamiluje do dívky Máci a setká se i s mistrem Hanušem, tvůrcem orloje.