Název vystihuje situaci. Generál William Tecumseh Sherman, jeden z řady amerických vojevůdců, pro jehož charakteristiku nestačí jeden výraz, se vydal s vojskem z města Chattanooga, aby se dostal k přístavu Savannah a tím k dováženým zásobám. Vypálil Atlantu, centrum jižanského průmyslu a politické moci, aby oslabil protivníka. Vojska měla ničit vše, co souviselo s plantážemi bavlny.


Název konstatuje, nehodnotí, podobně jako Doctorow v románu nerozebírá příčiny ani důsledky popisovaných událostí. Možná i proto se tak brání označování své práce jako historického románu. Je na čtenáři, aby si udělal obrázek, oč vlastně jde. Kde je míra krutosti dána realitou války, v níž je ničení často projevem vítězství, prosazuje se „zvířeckost mužského pohlaví“, nebo se naopak člověk projevuje nezištnou pomocí druhému, což z něho činí lidskou bytost.

„Je to armáda vzteklých psů a vede je ten odpadlík, ten strašlivý bídák, ten ďábel, který s tebou vypije čaj a ukloní se ti, a potom tě oloupí o všechno, co máš,“ říká jedna postav chvíli předtím, než se s rodinou vydá na útěk. Není však kam prchnout. Měnící se formace vojáků nabírá na rychlosti a připojují se k ní „osvobození“ černí i bílí, kteří hledají obživu i ochranu. V patách jsou všem Jižané, kteří chytají opozdilé černochy a buď je na místě zastřelí nebo pošlou zpátky do otroctví.

„Lidé přestali zpívat a ženy k sobě pevně přitiskly děti. Cesta byla úzká a po obou stranách se táhly hluboké nehybné bažiny. Z bahna neuspořádaně trčely stromy. Vzduch páchl a přes cestu jim vítr občas prohnal cáry mlhy.“ Charakteristika pocitů jedné skupiny prchajících lidí, které vystihují atmosféru děje i celého románu.
„Válka je peklo,“ připomíná Shermanův výrok autorka doslovu Hana Ulmanová.

Jenže člověk je opravdu bytost lidská, jak se projevuje postava snad s největším prostorem, „bílá negerka“ Pearl. Nebo doktor Sartorius, lékař humanista či zdravotnice v nemocničních stanech. Unionistický voják Stephen Walsh, neztrácející lidskost. Podobně otrokyně Wilma, žena prostá, přesto moudrá nabytou zkušeností, či silný Coalhouse Walker, otec jazzového pianisty Coalhouse Walkera jr. z Doctorowova Ragtimu.

Jakoby tím autor dával najevo, že jde o další plátno jeho životní literární malby, kterou chce zanechat obraz hodný zapamatování. Věrný kritickému pohledu svých děl, který nementoruje ani neznámkuje. Sám čtenář je největším hodnotitelem napsaného i hrdiny knihy prožitého. Člověče, tvoje jméno je bolest i naděje.

E. L. Doctorow: Pochod k moři
Euromedia Group a.s. – Odeon, přeložila Veronika Volhejnová, 304 stran, 259 Kč