"Bude zajímavé, jak zdejší kupci zareagují na tuto šanci. Vlastnit obraz kvalitního francouzského malíře patřilo za první republiky ve vyšší třídě téměř k povinnostem," tvrdí Mária Gálová, ředitelka české pobočky aukčního domu Dorotheum.

Obraz je datován stejným rokem jako dva jiné obrazy tohoto autora vystavené v Národní Galerii v Praze, takže bylo snadné provést jeho srovnávací technologickou analýzu a potvrdit pravost obrazu. Současného majitele obrazu Dorotheum tají. Dílo prý pochází ze soukromé sbírky v České republice.

Nejlogičtější by bylo, kdyby Vlaminck pocházel z kolekce historika umění Vincence Kramáře, který měl s Kahnweilerem dobré vztahy, ale jisté to není.