"Naším cílem je vyvolat veřejnou diskusi o problematice zrakově postižených v naší zemi a pomoci handicapovaným, cílevědomým hudebníků v realizaci jejich uměleckých cílů. Zde v konkrétním případě triu Makabara při promoci jejich prvního CD," uvedla mediální zástupkyně projektu Magdalena Dobruská.

Prvním projektem fondu Soare je trio Makabara, které tvoří studentky Deylovy konzervatoře a střední školy pro zrakově postižené v Praze Barbora Janová, Kateřina Uličná a Marie Vostatková. 

Studentky se soustředí na nejstarší českou hudbu (chorál), na foklór, ale částečně i na soudobé autory. Podařilo se jim získat prestižní cenu International Young Soloist Award washingtonské organizace VSA Arts.

"Hudba je pro nás důležitou součástí života, bez níž si to už ani neumíme představit. Lidé se zrakovým postižením vnímají hudbu daleko intenzivnější než vidoucí. Na konzervatoři můžete potkat mnoho lidí, kteří mají absolutní hudební sluch. Tak kde nám Pán Bůh vzal, přidal nám naopak na hudebním vnímání," říkají dívky z Makabary.

"Hudba je nejlepším prostředkem k vyjádření vlastních pocitů. Někdo může namalovat obraz. My ho namalovat nemůžeme. Můžeme ale zazpívat písničku a tou vyjádřit, co cítíme. Hudba dává navíc zrakově postiženým možnost dalšího uplatnění a profesního rozvoje. Nejdůležitější v životě je vůbec si nepřipouštět jakýkoliv handicap a nechat vše plynout normálně," dodávají.