Autoři dramatizace Ján Mariánský a Jana Jablonczek s dramaturgem Danielem Přibylem nemohli vynechat překlad Mefista Anny Siebenscheinové. Pod plátnem o třiceti obrazech je podepsán Petr Štindl a jeho spolupracovníci: autorka kostýmů a scény Zuzana Přidalová se skladatelem Karlem Albrechtem a s výrazným choreografickým vkladem Halky Třešňákové.

Zápas jedné kariéry

Od druhého zvonění je jasné, kudy povede přesah životní kariéry herce Hendrika Höfgena - s předobrazem Mannova švagra Gustafa Gründgense. Na diváky dotírá Gottovo Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Poučenějším divákům pak neuniknou citace z proslovů a vystoupení Jiřiny Švorcové a dalších budovatelů normalizačního bezčasí...

Volba mezi šlechetností a kariérou má desítky odstínů. Liší se mírou povědomí "kdybych tam nebyl já, byl by tam někdo horší". Takový sebeklam kolíkuje především území vlastní kariéry: Lidí průměrných, zakomplexovaných (Gründgens), podruhé i v oboru vynikajících, ale vypočítavých. Výčet nezahrnuje jen Německo a Rusko 30. let nebo čs. normalizaci let 70. Stačí přemýšlet, a vzorec lehce doplníme o angažované kariéristy dneška.

Mannův Mefisto Höfgen se z levičáckého poblouznění revolučním divadlem stal protežovaným koryfejem nacistického Německa. Jeho kariéra nabyla nového lesku i po válce. V Hradci ho stvořil expresívní Ondřej Malý, místy až přeexponovaně. To ale jenom v detailech ubírá jeho postavě na věrohodnosti. Životními protiklady Höfgenovy chameleónské přizpůsobivosti jsou nalevo od něho Otto Ulrichs ve vypodobení Jiřího Zapletala, napravo pak Hans Miklas (Jan Sklenář).

Šlechetnost v prvním případě, hloupá závislost ve druhém přivádí oba na smrt, zatímco Höfgen přežívá vše. Mefisto by si zasloužil detailní rozbor. Snad se ho dopustí periodika odborná. Končím glosu konstatováním, že Klicperovo divadlo tady je. I bez Morávka.

Klicperovo divadlo Hradec Králové - Klaus Mann: Mefisto. Přeložila Anna Siebenscheinová, divadelní adaptace Ján Mariánský, Jana Jablonczek. Režie Petr Štindl, dramaturgie Daniel Přibyl, výprava Zuzana Přidalová, hudba Karel Albrecht. Česká premiéra 20. října 2007.