Navrhovaná stavba by totiž vedle tramvajové smyčky, kam měla být umístěna, zasahovala i na pozemky, které jsou podle územního plánu vedeny jako park.

Podle Klegy navíc už původní usnesení pražského zastupitelstva obsahovalo dvě technické podmínky. Výstavba nové budovy podle něj nesměla jakkoli omezit budování vnitřního automobilového okruhu pod Letnou, a to ani v případě, že by se tato stavba prodražila.

S dopravním podnikem mělo také vedení národní knihovny jednat o tom, zda nebude třeba na náklady knihovny nahradit tramvajovou smyčku.