Celá akce, konající se opět po dvou letech, začne ve středu a potrvá do začátku února.

Její zřejmě nejvýznamnější částí bude výstava s názvem The Grand Atelier - Cesty evropského umění od pátého do 18. století, jež se otevře v pátek a nabídne na 350 mistrovských obrazů, soch a dalších děl. Národní galerie přispěla čtyřmi exponáty, například Madonou s Ježíškem zvanou Krumlovskou.