Autorem koncepce je výtvarník, hudebník a spisovatel Petr Nikl. Ten se spojil s dvanácti umělci, s nimiž vytvořil prostor pod taktovkou netradičních hudebních, světelných a zvukových nástrojů.

"Cílem je aktivovat kreativní složku v člověku, která mnohdy spí. Snažíme se toho docílit interaktivními nástroji, které jsou určeny k doteku. Bez něj spí stejně jako filharmonické nástroje v orchestřišti. Nejde o to udělat kolekci krásných soch. To je až v druhém, zadním plánu. Hlavní je, že to jsou nástroje, které v sobě mají nějaký organismus, s nímž člověk manipuluje," řekl Právu Petr Nikl, jehož expozice Hnízda her v Rudolfinu měla v roce 2000 obrovský úspěch.

Roztomilá brnkadla, klepadla, světelná otáčedla a vodní cinkadlo jsou kolektivní díla, navzájem propojená hadicemi s plechovými "uchy". Centrem barokního kostela je Srdce, nafukovací objekt s imaginativní pohyblivou krajinou, zajímavé jsou dřevěné kalimby od Milana Caise, vtipný Motýl zpěvavý od Luboše Fidlera, Bludiště světa od Petra Lorenze či Klobouk - relaxační dřevěný "kokpit" - s omamnými zvuky didgeridoo od Jiřího Melzera.

"Návštěvníci musí sami hrát. Dokonce se to od nich vyžaduje, aby sami zjistili, jak tato loď zní," dodal Nikl. Poutníkem v hudebně-vizuálním prostoru se můžete v květnu stát v Brně, v létě v Kroměříži a na podzim v Opavě, pak se výstava přesouvá do Itálie a Kanady. Každý den jsou od 18.30 součástí programu doprovodné hudební a taneční akce. Více informací na www.pampaedia.cz .