Ve 13. století byl hrad přestavěn do podoby skvostného sídla. Navenek působil jako nedobytná stavba z mohutných zdi a věží a uvnitř byly nádherné interiéry vytvořené podle nejnovější módy francouzské gotiky doby svatého Ludvíka.

V letech 1999-2003 prozkoumal impozantní hrad tým německých badatelů, financovaný společností Wartburg-Gesellschaft. Pod vedením Thomase Billera, architekta a historika umění v jedné osobě, probádali objekt kámen po kameni a vznikla z toho dosud nejpodrobnější publikace, jaká byla kdy o této slavné památce připomínající dobu křižáckých válek napsána. V těchto dnech ji německy vydalo nakladatelství Schnell + Steiner z Řezna.

Autoři sledují jednotlivé stavební proměny hradu v letech 1170-1300 a také se zaměřili na rozpoznání funkcí jeho jednotlivých částí. Crac des Chevaliers byl totiž nejen pevností, ale i klášterem a reprezentačním sídlem řádu, něco jako El Escorial španělských králů v 16. století.

Podobný detailní výzkum věnovala jiná německá expedice vedená profesorem Wulfem Schirmerem hradu Castel del Monte v jižní Itálii, který prakticky ve stejné době vystavěl v Apulii císař Fridrich II. Také z této akce vznikla obsáhlá publikace vydaná před šesti roky nakladatelstvím Philipp von Zabern.

Crac des Chevaliers a Castel del Monte představují stavební zázraky hradní architektury, a obě knihy jsou tak nejvýznamnějšími příspěvky k jejich poznání i pochopení nejromantičtější doby středověku.