Zajímavé bude téma vyostřené již ve starověku Sofoklem, Aischylem, Eurípidem, Plautem také proto, že premiéru Amfitryona ohlásil na konec listopadu (29.) také Činoherní klub. V režii Martina Čičváka představí zpracování báje prozměnu z pera Moliérova...

Právo první noci

Drama je vystavěno na dvojnictví. Jupiter (Igor Ondříček) se stane Amfitryonem (Petr Štěpán), jeho kumpán Merkur (Viktor Skála) prozměnu plebejským sluhou Sosiem (Jan Mazák), také ve funkci vypravěče příběhu, antického chóru. Hlavně je ale jako správný plebejec bit. Od svého pána Amfitryona i od svého božského dvojníka, Sosia-Merkura.

Z komedií o Amfitryonovi vstoupila jako další humorný prvek do textu přísného romantika také Sosiova věčně neukojená žena Charis (Irena Konvalinová). Jinak je von Kleistův Amfitryon takřka mysteriózním dramatem o věrné nevěrnici Alkmeně (Hana Vaňková). Odolává až do chvíle, kdy vládce Olympu vzal na sebe podobu jejího manžela. Jenomže co čert nechtěl. Théban Amfitryon se zrovna vrací z jakési války, takže manželé jsou najednou dva.

Vzešlo z toho mnoho pochyb, svárů, ale i odpuštění; jako že bůh přece jen může všechno. Pointa je vpravdě královská. Alkmena nosí pod srdcem plod obou. Porodí dvojčata: největšího siláka řecké mytologie Herakla (Herkula), syna Jupiterova, a Ífikla (syna Amfitryona). Ten druhý v Kleistovi chybí. O neposkvrněném početí Leitmotivem Kleistovy verze je manželské sebeobětování, přeneseno za hranice antiky vlastně neposkvrněné početí syna božího. Se vším romantickým patosem a mysteriózním zanícením při podřizování individua ideji.

To je také odpověď, proč hledající, formálně, slohově i obrazově precízní Burešová přikročila po zrelativizování Calderónova barokního mystéria Znamení kříže (také v MD Brno) tentokrát k romantické slohové transformaci. Štěpán (ten především), Vaňková, Ondříček, Skála dokázali do detailu naplnit fabulační patos předlohy i režie. Ještě ho umocnila symfonická, klasicistně-romantická partitura s lyrickými i božsky vznešenými hudebními motivy záměrně místy až vlezle melodického monumentalisty Vladimíra Franze. Že by Hudba roku 2006?!

Divadlo V Dlouhé Praha uvádí Městské divadlo Brno - Heinrich von Kleist: Amfitryon. Režie hana Burešová, dramaturgie Štěpán Otčenášek, hudba Vladimír Franz, scéna David Marek, kostýmy Hana Fischerová. Pražská premiéra 27. listopadu, brněnská 9. září 2006.