"Případy jsou již zdokumentovány a připraveny k zažalování. Spolupráce, kterou vymezí smlouva s vítěznou advokátní kanceláří, není jednorázová. Jedná se o kontinuální proces, při němž bude Česká televize této advokátní kanceláři postupovat k žalobám případy všech dlužníků, kteří nebudou reagovat na upomínky k placení poplatků. Tímto krokem vrcholí proces, který byl zahájen v květnu 2005 oslovením 550 000 dlužníků," uvedl Krafl.

Do konce roku 2005 byla zaplacena více než polovina pohledávek v celkové výši 96,2 miliónů korun, dalších zhruba 233 000 bylo vráceno z důvodů promlčení či nedoručitelnosti. Zbývajících asi 79 000 pohledávek bylo připraveno k zažalování. Dodnes více než polovina lidí zaplatila.