Rozhodnout spor mezi dvěma soudy tak bude muset vrchní soud. "Rozhodnutí krajského soudu v Hradci není šťastné," sdělil Právu předseda obvodního soudu Libor Vávra.

"Je v rozporu s etikou soudce kritizovat práci jiného soudce, ale v tomto případě si myslím, že není jednak jasné, proč bychom se touto věcí měli zabývat už jenom s ohledem na místní příslušnost," řekl.

"Každopádně rozhodujícím faktorem pro náš názor je ustanovení trestního řádu, které vylučuje, aby se trestnými činy s takovou společenskou nebezpečností zabývaly okresní, nebo v Praze obvodní soudy. Tomu jsou podle našeho názoru příslušné v první instanci jen soudy krajské," dodal.

Podle něj se navíc jeví jako velmi problematické vyčlenění části obvinění, protože to nakonec může přivést soudy, které budou ve věci nakonec rozhodovat, do neřešitelné situace.