"Ze závěrů kontroly vyplynulo podezření, že přibližně v padesáti případech oznámení občanů nepostupovali policisté v souladu se zákonem o přestupcích nebo trestním řádem. Tato podezření se v současné době dále prověřují jednak pracovníky vnitřní kontroly jihomoravské policejní správy a rovněž Inspekcí ministra vnitra," uvedla Jana Šípková z jihomoravské policejní správy v Brně.

Podle jejích slov budou výsledků těchto kontrol přijata adekvátní opatření, případně si stav zodpoví konkrétní lidé, kteří ponesou následky pochybení.

Brněnské policejní ředitelství eviduje každý rok kolem 21 tisíc oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu a přibližně stejný počet přestupků. "Proto ani v případě potvrzení podezření na porušení obecně závazných právních předpisů nelze mít za to, že by tím došlo ke zkreslování bezpečnostní situace ve městě Brně nebo kriminálních statistik," dodala Šípková.