"Byl přeřazen na jiné pracoviště a vedením oddělení byl pověřen zkušený policista," uvedla mluvčí západočeské policie Jolana Číhová. Podle ní byl také na nucenou dovolenou poslán šéf krajské dopravní policie Václav Špíral.

Do práce se nevrátí dřív, dokud kontrolní skupina policejního prezidia neuzavře šetření.

"Ta zahájila analýzu činnosti v oblasti organizace výkonu služby dálničního oddělení a kontrolní činnosti odpovědných pracovníků odboru dopravní policie správy kraje. Tento tým se zaměří na to, zda k výše uvedené události nemohlo přispět selhání řídících a kontrolních mechanismů jednak na zmiňovaném odboru, ale i na samotném oddělení dálniční policie v Ostrově u Stříbra," sdělil Roman Skřepek z policejního prezidia.