"Jde o první projekt v rámci policie, který není nijak náročný na peníze ani na technické vybavení. Využívá počítače, internetové linky s rychlostí ADSL a vyšší a běžné web kamery, pomocí níž se spojí policista s tlumočníkem v Ostravě a ten okamžitě přeloží ze znakové řeči vše, co bude neslyšící potřebovat. V současné době je linka ve zkušebním provozu od 8 do 16 hodin, ale počítáme s non-stop provozem," uvedl vedoucí projektu Pavel Löffelmann.

Tento systém, i když ho za oficiální trestní řád zatím nepovažuje, velmi zkrátí dobu čekání na tlumočníka a v případě spáchání trestného činu může policie reagovat okamžitě, čímž se zabrání zbytečným prodlevám. Tento systém a jeho zavedení do provozu spolufinancoval Evropský sociální fond Evropské unie a ČR ze svého státního rozpočtu.

Navíc by se tento systém tlumočení mohl velmi rychle rozšířit i do nemocnic, kde je potřeba rychlé domluvy s neslyšícím kvůli akutnímu zákroku či do jiných státních orgánů, kde úředníci musí komunikovat s neslyšícími a mají s tím potíže.