Mají navíc společně uhradit škodu Vojenské zdravotní pojišťovně, která za několikatýdenní léčbu malé holčičky zaplatila.

Neštěstí se stalo loni 26. dubna při hře v budově školky. Děti si hrály na čarodějnice a na šestileté Sáře vzplála od svíček paruka vyrobená z vysoce hořlavé koudele. Učitelé i přítomní rodiče se sice dívku okamžitě snažili uhasit, přesto utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na 26 procentech těla.

Lékaři jí museli transplantovat kůži na části obličeje, krku, obou uších, pravém boku, zádech, hýždích a obou rukou. Podle dívčina otce bude mít trvalé následky.

Proti trestnímu stíhání tří žen se postavila řada rodičů dětí, které učitelky v mateřské škole vedly. Svou podporu obviněným vyjádřilo několik z nich podepsaným dopisem, v němž popisují profesionální přístup pedagogického sboru ve školce. Událost se podle nich stala nešťastnou náhodou, kterou následně zkreslil tisk. Dopis zaslali policii.