S ohledem na rozsah kauzy, kde jenom soudní spis měl desetitisíce stran, trvalo soudcům vynesení rozsudku šest hodin.

Kubiš měl podle obžaloby od února 1994 do března 1997 slibovat zhodnocení vkladů klientů o více jak 30 procent. Lidé i firmy pak ukládali peníze od 1000 korun až po šest miliónů. Na podvod se přišlo v okamžiku, když firma neměla prostředky pro výplatu peněz klientům.

Kubiš měl kromě podvodů podnikat také načerno, protože neměl k podnikání povolení. Klientům také uváděl, že firma má na svém kontě prostředky ve výši jedné miliardy korun, což se ale neprokázalo.