Žalobce jej viní z toho, že v době od června do listopadu 2003 vystavila jeho firma faktury krajské zdravotnické záchranné službě (ZZS), na jejichž základě platila ZZS za služby lékařů této soukromé firmy ve prospěch ZZS a zároveň si účtoval další faktury na odměny za zabezpečení služeb těchto lékařů ve výši 15 procent. Toto jednání bylo kvalifikováno jako pokus zpronevěry.

Koutecký tvrdí, že je nevinen, naopak, že se snažil, aby byly služby záchranky a pohotovosti zajištěny. Podle žalobce měl způsobit škodu za více než 250 tisíc korun.

"Zmiňovaných 15 procent bylo určeno na rezervní fond, z něhož měly být na konci roku vyplaceny odměny lékařům. Nikdy jsem se nechtěl obohatit, naopak jsem s tím vším měl sám náklady řádově v tisících," uvedl ve své výpovědi Koutecký a označil svědka Václava Šlajse za nevěrohodného.

Šlajs, jako předseda kontrolního výboru Plzeňského kraje na popud bývalých zaměstnanců ZZS celou záležitost rozdmýchal. A to jak kontrolami účetnictví ZSS, tak trestním oznámením.

"Mě překvapilo, že přesčasové hodiny byly lékařům fakturovány dvakrát. Ke každé faktuře patřila vždy další na částku, odpovídající 15% sumy na faktuře první. Pravdou je, že tyto peníze, o nichž se domnívám, že byly provizí pro firmu pana Kouteckého, byly nakonec ZZS na začátku roku 2004 vráceny," uvedl ve výpovědi Šlajs.

Líčení v této kauze bude pokračovat.