"Bylo shledáno pochybení velících důstojníků z úrovně vedení okresního ředitelství a vedení policejní správy kraje v přípravě a realizaci bezpečnostního opatření a bylo rozhodnuto o jejich kázeňském potrestání formou snížení hodnosti o jeden stupeň na dobu jednoho roku," sdělil policejní mluvčí Pavel Hanták.  

Oba potrestaní policisté si mohou proti rozhodnutí svých nadřízených podat stížnost, tresty nejsou pravomocné. "Důvodem trestů je liknavý přístup při přípravě bezpečnostního opatření a podcenění celé situace," upřesnil policejní prezident.

Koncertu v Křtěticích se zúčastnilo 500 příznivců extremistických skupin z ČR a ze zahraničí. Policie koncert monitorovala, ale nezasáhla. Podřízeným Husák také vytýká, že vyčlenili málo policistů, špatně vyhodnotili dostupné informace a nereagovali na hajlování účastníků koncertu. Dále se mu nelíbí, že policisté nekomunikovali s médii a přítomnými aktivisty, když se jim snažili předat důkazy.