Bělecký během soudního jednání nařkl policistu, že vyšetřování vedl úmyslně v jeho neprospěch. „Zmanipuloval ho tak, aby to vypadalo, že původcem všeho zla jsem já. Například ovlivňoval soudní psychiatričku, aby napsala do posudku, že manželka má posttraumatickou stresovou poruchu,“ prohlásil Bělecký.

Jeho tvrzení se ale podle státní zástupkyně ukázala jako lživá. „Jednal v úmyslu přivodit policistovi trestní stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby a tím mu způsobit vážnou újmu,“ stojí v žalobě.

Z původního rozsudku vyplývá, že Bělecký svoji partnerku ponižoval nadávkami a trýznil bitím více jak rok. Podle znalkyně se u ní rozvinul syndrom týrané ženy, který přerostl v duševní poruchu. „Přemýšlela jsem o sobě jako o bezcenném kusu hadru, přála jsem si, abych se druhý den už neprobudila. Vážně jsem také uvažovala, že skočím pod vlak,“ uvedla tehdy poškozená žena před soudem.

DŘÍVĚJŠÍ SOUD S BĚLECKÝM
Po sebevraždě partnera čekalo ženu peklo se stalkerem

Podle závěru soudu ji obžalovaný muž fyzickým násilím dostal do stavu, kdy se mu zcela podvolila a plnila jeho příkazy „Povalil mě na zem a sekerou bouchal do podlahy těsně u hlavy. Pak mě zvedl, odtáhl do koupelny a hlavou praštil o dlaždice. Nakonec přinesl lopatu, ať si sama vykopu hrob,“ popsala žena jeden z útoků.

I přes všechna příkoří žena po pěti měsících známosti s obžalovaným svolila ke sňatku, bála se totiž jeho výhrůžek. „Děsil mě tím, že pošle kamarády, aby mne znásilnili. A až toho budu mít dost, tak mě přiváže řetězem v lese a nechá chcípnout,“ uvedla žena.