„Je to obrovské číslo a velký nárůst proti roku předcházejícímu,” komentoval počet dětských obětí šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Ze zmíněných 19 dětských obětí jich 11 zahynulo jako spolujezdci při nehodách a dalších 8 byli chodci. Většinu nehod, při nichž umírali děti, zavinili řidiči. Dítě  chodec je viníkem jedné.

A právě i počet obětí z řad chodců také narostl, a to o 17, tedy o více než 21 procent ve srovnání s rokem 2017. Zahynulo jich celkem 113.

„Z těch usmrcených dětí je jedenáct spolujezdců, což je spojeno s tím, že jsme v roce 2018 zaznamenali větší počet fatálních nehod s vyšším počtem usmrcených, při kterých byly i samotné děti,“ odvětil Lerch na dotaz Práva, kde vidí hlavní příčiny tak tragických následků u dětských obětí.

Děti nebyly viníky nehod

Zbylých osm dětí zahynulo jako chodci a v drtivé většině případů opět nikoli svou vinou.

„Zpravidla bylo zavinění na straně řidiče motorového vozidla, který takové dítě přehlédl, což je spjato s nepozorností řidičů, na kterou dlouhodobě upozorňujeme,“ podotkl ředitel dopravní policie s tím, že pouze v jediném případě tragickou nehodu zavinilo samo dítě.

I když podle Lercha policie v rámci dopravní výchovy učí děti tomu, jak se chovat v silničním provozu, problém je spíše na straně dospělých.

„Jak se ukazuje, těmi viníky nejsou děti. Tady je potřeba apelovat na rodiče s tím, že oni zodpovídají za jejich bezpečnost, zejména v případě, jsou-li děti spolujezdci v autě,“ dodal Lerch.

Z policejních statistik vyplývá, že nejčastěji umírali předškoláci. Z devatenácti dětských obětí jich osm nemělo ještě ani 6 let, sedm bylo ve věku od 10 do 14 let a čtyři děti měly šest až devět roků.

Nejčastější příčinou je nepozornost

„Zaznamenali jsme výrazné zhoršení těch nejzávažnějších následků,” řekl dále ke statistikám Lerch.

Počet nehod i jejich následky ovlivnilo podle něho hlavně chování účastníků silničního provozu, nejčastější příčinou je nepozornost řidiče. „Nepozorný řidič je tím největším fenoménem doby, který se podílí na dopravních nehodách,” řekl.