Mrtvola ležela na trávníku poblíž mimoúrovňové křižovatky u ulice Bubenská.

Až soudem nařízená pitva určí přesnou příčinu jeho smrti.