Informace, že Kriminalistický ústav Praha pana Závoru nedoporučil ke jmenování znalcem v oboru písmoznalectví je sice pravdivá, nicméně je zavádějící, neboť pan Závora se o jmenování znalcem v tomto oboru nikdy neucházel. Pan Závora byl jmenován a působí jako soudní znalec v oboru kriminalistika, specializace expertíza ručního písma. Znalci, kteří padělek nerozpoznali, byli jmenováni s doporučením Kriminalistického ústavu Praha.

Redakce zpravodajského serveru Novinky.cz dále zveřejnila dne 22. 1. 2014 na zpravodajském serveru Novinky.cz článek „Stal se znalcem díky podvodu? Ministerstvo devět měsíců tápe”, který budí dojem, že se soudní znalec Jiří Závora stal znalcem ve svém oboru podvodem, neboť měl údajně k prokázání vlastní kvalifikace užít cizího znaleckého posudku.

Nepravdivost této informace potvrzuje ministerstvo spravedlnosti, jež splnění náležitostí pro jmenování soudním znalcem v příslušném oboru u pana Závory přezkoumalo a neshledalo žádné pochybení. Ke stejnému závěru došly též orgány činné v trestním řízení, které odložily trestní oznámení autorky dehonestujícího obvinění uvedeného v článku, paní Anny Grabowské.

Redakce zpravodajského serveru se tímto panu Jiřímu Závorovi za zveřejnění výše uvedených nepravdivých a zavádějících informací omlouvá.