„Soud se důsledně nevypořádal se všemi okolnostmi důležitými pro jeho rozhodnutí a to se odrazilo v nesprávných skutkových a právních závěrech,“ uvedl předseda odvolacího senátu Viktor Mach.

Novák se podle obžaloby loni pokusil vydírat podnikatelku ze středních Čech. Výměnou za to, že nerozešle kompromitující dokument do médií a úřadům, požadoval dle žalobců 30 miliónů korun.

Podle „Otevřeného dopisu”, jak jej nazval, se měla podnikatelka přiznávat ke kolaboraci své rodiny s nacisty a popisovat rozsáhlou trestnou činnost při privatizaci malé vodní elektrárny. Novák vypracoval tyto dokumenty dva, jeden jakoby psaný poškozenou, druhý jejím bratrem.

Na Novákově seznamu byla různá média, televize, městské i obecní úřady, ale třeba i Povodí Labe nebo ČEZ. Patnáct dopisů už také rozeslal rodině podnikatelky a několika obecním úřadům ve středních Čechách.

Už tento fakt, že několik dopisů Novák rozeslal, navíc před dnem, který stanovil pro vyplacení požadované částky, nelze považovat za dobrovolné upuštění od jeho záměru, jak zmiňoval prvoinstanční soud v odůvodnění svého rozsudku.

Mohl podnikatelku poškodit

Prvoinstanční soud Nováka obžaloby letos v červnu zprostil, protože žalovaný skutek podle něj není trestným činem. Podnikatelčina rodina požívá podle soudu úcty okolí a Novákova smyšlená tvrzení neměla šanci jí způsobit jakoukoliv újmu. Proto podle soudu nemohlo jít ani o trestný čin pomluvy.

Státní zástupkyně v podaném odvolání nesouhlasila s tím, že by údaje nebyly způsobilé dehonestovat poškozenou a její rodinu v očích ostatních členů rodiny a zaměstnanců oněch institucí. Městský soud podle ní bagatelizoval to, co bylo v dopisech uvedeno, a jak to působilo na samotnou poškozenou, ale i závěry znalců, které uvedené dopisy považují za hrubý nátlak na poškozenou.

„Uvedená tvrzení byla nepochybně způsobilá poškozené způsobit těžkou újmu nejen v osobním, ale i podnikatelském životě,“ konstatoval soudce zpravodaj Luboš Vrba. Odvolací soud ve svém rozhodnutí městskému soudu nařizuje prošetřit Novákova tvrzení, stejně jako vyslechnout jeho matku a dovyslechnout i poškozenou.

Podle podnikatelky i jejího bratra jsou veškerá Novákova tvrzení snůška nesmyslů nezakládajících se na pravdě, což prý sám obžalovaný ví. Poškozená se podle svých slov snažila o koupi zámku v Přerově nad Labem od Českého rozhlasu. Bylo jí prý ale řečeno, že do Rady Českého rozhlasu doputovaly určité informace o její osobě a nebude s ní o prodeji zámku jednáno. „Pokládám to za přímý důsledek předmětných hanopisů,“ uvedla poškozená.

Krvavé ruce

Novák se před městským soudem k sepsání dopisu přiznal, chtěl se jím prý domoci satisfakce za údajná příkoří spáchaná rodinou podnikatelky na Novákově rodině. „Z roviny osobní, kdy naší rodině bylo ublíženo, se to přesunulo do roviny trestněprávní, kdy jsem označován za vyděrače,“ komentoval Novák trestní řízení.

„Stačilo by, kdyby mi řekli: ‚Pavle, my se ti za to, co vám udělala naše rodina... My se ti omlouváme, my za to nemůžeme. Víš, jaký byl děda, byl to zlý člověk,‘“ uvedl v úterý u odvolacího soudu.

Šlo především o údajnou kolaboraci rodiny poškozené s nacisty, kvůli které měla téměř celá Novákova rodina zahynout v koncentračních táborech. „Tito lidé mají krvavé ruce a nemohl jsem se s tím dlouho vyrovnat, sedl jsem a napsal jsem ty dopisy a tím jsem se s tím vyrovnal,“ dodal Novák.