Jenom tento týden bylo sděleno obvinění třem osobám, které se protizákonně pojistily u více pojišťoven. „Jako žadatelé o uzavření pojistných smluv úrazového a životního pojištění zamlčeli při uzavírání těchto smluv, že již mají nebo plánují uzavřít další životní či úrazové pojištění u jiných pojistitelů,“ uvedla mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Böhmová.

„Vědomě tak zamlčeli podstatnou skutečnost pro uzavření smlouvy. Následně pak uplatnili u všech pojistitelů nárok na pojistné plnění, kde vždy uvedli, že jako pojistník neuplatňují odškodnění stejné pojistné události u jiného pojistitele,“ vysvětlila mluvčí.

Jednapadesátiletý muž díky několika uzavřeným pojistným smlouvám obdobného charakteru neoprávněně vylákal od pojišťoven téměř osm miliónů korun. Vzhledem k výši škody může jít za mříže až na deset let.

Pětačtyřicetiletý obviněný uzavřel jedenáct obdobných pojistných smluv a celkem mu pojišťovny vyplatily na pojistném plnění přes půl miliónu korun, za což mu hrozí až osm let vězení.