Obžalovaný Jaromír Pořízek se vyhlašování rozsudku neúčastnil a požádal o projednání v nepřítomnosti. Soudce Martin Kaňok v odůvodnění rozsudku řekl, že obžaloba byla nedůvodná, protože Pořízek postupoval s vědomím ministerstva spravedlnost. „Jinak ani postupovat nemohl,“ řekl soudce. „Rozsudek mne vůbec nepřekvapil. Překvapilo mne spíše to, že se tato kauza vůbec dostala k soudu,“ dodal obhájce Pavel Čapčuch.

Stavba brněnského areálu měla podle předpokladů z roku 2005 stát 805 miliónů korun. Po přesném vyčíslení nákladů cena vzrostla na 1,674 miliardy korun, tuto investici schválilo i ministerstvo spravedlnosti. Celkové náklady ale nakonec dosáhly částky 1,938 miliardy.

Bývalý předseda brněnského soudu Jaromír Pořízek u ostravského soudu, kde poprvé usedl do lavice určené pro obžalované.

Bývalý předseda brněnského soudu Jaromír Pořízek

FOTO: Aleš Honus, Právo

Pořízek, který se jinak těší pověsti velmi schopného soudce, od počátku vinu odmítal. Své stanovisko zopakoval i během líčení. „Důrazně popírám, že bych se mohl dopustit jakéhokoli trestného činu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Jsem přesvědčen, že trestní stíhání proti mé osobě je vedeno tendenčně a jednostranně,“ řekl. Funkci předsedy soudu již nezastává, ale nadále soudí.

Obžaloba tvrdila, že Pořízek ve funkci předsedy Krajského soudu v Brně porušil své povinnosti tím, že zadal veřejné zakázky na stavbu budovy státního zastupitelství v Brně, i když mu muselo být zřejmé, že sjednaná cena, kterou bude muset brněnský soud za stavební práce uhradit, bude ve zjevném nepoměru k předpokládané hodnotě plnění. Tento postup podle obžaloby mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Pořízek byl stíhán pro tři trestné činy, za které mu hrozilo až deset let vězení.

Všechno schvalovalo ministerstvo

U soudu se hájil mimo jiné tím, že veškeré jeho kroky schvalovalo ministerstvo spravedlnosti. „Bez odsouhlasení ministerstvem by krajský soud neměl možnost zahájit jakoukoliv investiční akci,“ řekl Pořízek. Už dříve tvrdil, že při výpočtu prvotních nákladů se nepočítalo s dalšími náklady, například s napojením na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě.

Jeho advokát Radek Ondruš poukazoval na to, že pokud skutečně vznikla nějaká teoretická škoda, viníka je třeba hledat úplně někde jinde. „Obžaloba vůbec nebere na zřetel, že každý úkon byl schválen ministerstvem, všechny kroky mého klienta byly prověřovány a schvalovány, takže pokud měli někoho žalovat, tak někoho úplně jiného,“ uvedl jeho obhájce Radek Ondruš.