O výsledný rozdíl 35 000 korun proto lékař dceru zažaloval a justice mu nakonec vyhověla, i když jeden ze soudců poznamenal, že je to snad první případ v České republice, kdy otec žaloval potomka o přeplatek na výživném.

Otec žalobu podal k Okresnímu soudu ve Zlíně a ten jeho požadavky vyslyšel a nařídil, že dcera má vrátit 35 000 korun i s úrokem sedm procent ročně. Okresní soud pouze dovolil tehdy dvacetileté dívce, aby svému otci platila peníze po splátkách 2500 korun měsíčně.

Otec nesouhlasil ani se splátkami

Proti takovému rozsudku se odvolala dívka i otec. Dcera proto, že jako studentka vysoké školy nemá z čeho platit, otec proto, že chce peníze hned a všechny, nesouhlasí se splátkami a chce po dceři zaplatit i náklady řízení.

Odvolání se dostalo na stůl senátu Krajského soudu ve Zlíně v čele s Jiřím Rezkem. „Námitka žalované, že výživné nemělo být sníženo, neobstojí. O tom bylo již pravomocně rozhodnuto a soud v tomto řízení není oprávněn toto rozhodnutí přezkoumávat,“ upozornil hned na začátek senát, jehož verdikt má Právo k dispozici.

Soudci tak jen uznali, že dívka jako studentka vysoké školy bez příjmu a majetku nemá z čeho brát. Soudci rozhodli, že vzhledem k tomu, že otec žádnou nouzí netrpí, nijak mu neublíží, když mu dcera peníze vrátí nejpozději do roku 2020. Jako naprosto nepřípustné označili soudci požadavek otce, aby mu dcera platila i úroky.  Protože dívka nevyužila možnosti Ústavní stížnosti, je verdikt pravomocný.