„Z prověřování vyplývá, že příčinou požárů byla technická porucha na trakčním kabelovém vedení. Důkladným prověřováním nebyly zjištěny stopy po cizím úmyslném zásahu do elektro rozvodů. Rovněž nebylo zjištěno porušení předpisů pro provoz elektrických zařízení,“ shrnula mluvčí policie závěry znalců a kriminalistů.

„Pokud bychom měli být konkrétnější, došlo k průrazu u elektrické izolace trakčního kabelového vedení. Znalci nemohli vyloučit i vliv vibrací, které se mohly vytvářet kvůli projíždějícím vlakům,“ vysvětlila mluvčí.

Následky nočního požáru v Bohumíně

Následky nočního požáru v Bohumíně

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Policie případ prověřovala pro podezření z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo prověřování odloženo.

Požár nastal letos 10. února v budově ústředního stavědla v technologické místnosti označené jako relovna. Následkem požáru skříně s relé došlo k vyřazení provozu vlakové dopravy v železniční stanici Bohumín a vyřazení nejméně sedmi železničních přejezdů.

„Vyčíslená škoda poškozením dotčených firem a společností přesáhla 107 miliónů korun,“ shrnula policie své závěry.