„Soudce je proti mne od začátku jednoznačně zaujatý,“ rozčiloval se nad rozsudkem Lakatoš.

Hradecký soud Lakatoše, již jedenáctkrát trestaného nezaměstnaného, který si do jara 2017 odpykává trest za krádeže v pražských hotelích, už jednou odsoudil k trestu ve stejné výši, ale pražský Vrchní soud vrátil případ k doplnění důkazů a opětovnému vynesení rozsudku.

„Státní zástupce předal jasné důkazy, které nás přesvědčily o vině. Výslech poškozeného se konal prostřednictvím videokonference, ale obžalovaný mohl klást otázky napřímo. Vrchní soud nám případ vrátil k došetření, ale všechny další výpovědi svědků i znalců nás přesvědčily o vině. Šlo jen o doladění množství usvědčujících důkazů,“ zmínil předseda senátu Miroslav Veselský v krátkém ústním odůvodnění rozsudku, které rozvede v písemném vyhotovení.

Novým důkazem se stala kresba

Jedním z nových důkazů byla i kresba penisu obžalovaného, kvůli jeho piercingu. Tu kreslil poškozený, jemuž Lakatoš údajně posměšně přezdíval Pipinko. „Smyslem bylo, aby poškozený znázornil, kde se pamatuje, že se nachází ten markant, to tělísko, které popsal ve své výpovědi,“ vysvětlil státní zástupce Milan Šimek. Kvalitu takového důkazu ale hodnotit nechtěl.

„Já mám za to, že to žádným zásadním způsobem nezpochybňovalo jeho svědeckou výpověď, obhajoba je opačného názoru,“ dodal Šimek, který se proti výši trestu neodvolal.

„Od samého začátku jsem přesvědčen, že bylo porušeno právo mého klienta na spravedlivý proces. Poškozený byl k ruce vychovatelům, byl jakýsi styčný důstojník mezi vychovateli a odsouzenými, měl přístup k vychovatelům. Soud si také teprve nyní vyžádal, jak tak tomto oddělení byly prováděny kontroly. A k ohledání přirození mého klienta. Tvrdil, že má tento markant v horní části, což potvrdil nově vyžádaný znalecký posudek. Ale poškozený v první neprocesní výpovědi tento markant položil do spodní části,“ uvedl obhájce Vladimír Vaněk.

O existenci piercingu mohl poškozený podle advokáta vědět ze společných návštěv sprch ve vězení.

„Vyslechnutí znalci potvrdili, že poškozený je schopný vypovídat tak, aby z důvodu nějakého vlastního zájmu a prospěchu, aby v konečném kontextu vyzněla v jeho prospěch,“ upozornil Vaněk, podle kterého chtěl poškozený dostat obžalovaného z oddělení, neboť je šikanoval.