„Neprokázala se příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného a smrtelným následkem, tedy úmrtím poškozeného,“ uvedl sokolovský soudce Milan Tomeš.

„Znalecký posudek univerzity v Olomouci, lékařské fakulty, jasně prokázal, že příčinou úmrtí bylo delirium tremens. To znamená rozvrat organismu následkem chorobného stavu,“ dodal soudce s tím, že rozsudek nabyl právní moci.

„Revizní posudek jasně uvedl, že k úmrtí nedošlo v souvislosti se zásahem policistů,“ vysvětlil státní zástupce Roman Šustáček, proč si neponechal lhůtu osmi dní na případné odvolání.

Ano, budeme se dál bránit.družka poškozeného

Policisté z Kynšperka, kteří dál u policie slouží, rozhodnutí soudu přivítali. „Po čtyřech letech a třech měsících jsme rádi, že to konečně skončilo. Věděli jsme, že jsme neudělali nic špatného, takže jsme takový rozsudek očekávali,“ uvedl policista Novák po skončení soudního líčení.

Roli hrál alkohol

Naopak pozůstalí po zesnulém, kteří chodili pravidelně na soudní líčení, byli z rozsudku rozčarováni. „Ano, budeme se dál bránit,“ uvedla jeho bývalá družka. „Je to nespravedlivé. Mladému člověku vzali život. Nechal tady tři děti,“ dodala jeho teta. Pozůstalí žádají jako odškodnění jeden milión korun.

Vynesení rozsudku předcházel výslech lékaře Kliniky neurologie lékařské fakulty Palackého Univerzity v Olomouci profesora Karla Urbánka, který se podílel na vypracování revizního znaleckého posudku. Ten mimo jiné uvedl, že první zástava dechu při zásahu policistů nebyla rozhodující pro otok mozku.

Poukázal přitom na fakt, že dvě hodiny po zákroku prošel muž vyšetřením na počítačovém tomografu, podle kterého měl ale jen náznak otoku mozku. Podle Urbánka došlo k otoku mozku a následnému úmrtí až následkem druhé zástavy dechu.

„Rozvrat metabolismu způsobilo až zastavení přísunu alkoholu,“ uvedl profesor, podle kterého odnětí alkoholu je spouštěcím mechanismem deliria tremens.