Třiačtyřicetiletý lékař byl odsouzen za to, že nejméně měsíc nechal v bolestech a zhoršujícím se zdravotním stavu svou o 34 let starší matku, která poté zemřela. Hájil se jednak tím, že matka jeho pomoc odmítala, a také že jako lékař neměl povinnost jí lékařskou pomoc poskytnout s tím, že se nenacházela v přímém ohrožení života, z nějž by vyplývalo neodkladné poskytnutí pomoci.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Ztotožnila se s ním i státní zástupkyně NSZ, která ve vyjádření k dovolání mimo jiné uvedla:  „Nesprávně byla posouzena možnost potlačení svobodné vůle poškozené, která byla svéprávná, a v případě jejího odmítnutí péče je zcela nepřípustné a nepřijatelné takovou péči poskytnout.“

Neposkytnutí pomoci

Tyto námitky ale NS neakceptoval. „Trestný čin neposkytnutí pomoci nemusí být spáchán pouze neposkytnutím pomoci při náhlé změně zdravotního stavu osoby, vyvolávající bezprostřední ohrožení jejího života,“ píše se v rozhodnutí NS, které má Právo k dispozici.

Naplněním znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu dojde podle názoru NS i přehlížením vážných poruch zdraví či jiných vážných onemocnění druhé osoby, jež vyžadují poskytnutí pomoci zejména k zabránění vzniku další újmy na jejím zdraví, byť k vážné poruše zdraví může dojít i v delším časovém horizontu.

NS dále upozornil na to, že obviněnému vyplývala z povahy jeho zaměstnání povinnost poskytnout pomoc i své matce, byť v tu dobu nebyl jejím registrujícím lékařem.

Této povinnosti ho podle NS nelze zprostit ani v případě, že by matka jakoukoliv péči z jeho strany odmítala.

Příčinou úmrtí byl akutní hnisavý zánět plicNejvyšší soud

„Pokud by se obviněnému dostalo od matky jasně výslovně formulovaného odmítnutí řešení její kritické zdravotní situace jím samotným, jako lékař disponoval takovými odbornými znalostmi, že si měl a mohl uvědomit nezbytnost včasného zajištění pomoci jinými lékařskými místy bez ohledu na projev vůle poškozené vůči němu,“ stojí dále v rozhodnutí NS.

Ležela v posteli plné výkalů

Ten zdůraznil, že zdravotní stav ženy připomínal situaci krajní nouze. Když byli k nemocné ženě přivoláni záchranáři, našli ji ve značně zuboženém stavu.

Podle jejich svědectví ležela v posteli plné výkalů, byla značně podvyživená s mnoha proleženinami, hnisavou ránou na paži, ze které vystupoval konec šroubu po zlomenině. Po dvou týdnech nakonec zemřela v nemocnici.

„Příčinou úmrtí byl akutní hnisavý zánět plic, který se u ní rozvinul jako smrtící komplikace v důsledku dlouhodobého neřešení vážného zdravotního stavu,“ konstatoval NS.

Jak doplnil, k těmto zdravotním změnám a jejich projevům u poškozené došlo v bytě, který žena obývala společně s manželem a obviněným synem.

Handl se také hájil tím, že žádné závažné změny na zdravotním stavu matky nezaznamenal. To ale vyvrátili slyšení svědci především z řad lékařů.