„Ve věci prověřování úmrtí učitelky kriminalisté zjistili, že nebylo zaviněno, byť i jen z nedbalosti, cizí osobou. V této souvislosti tedy nedošlo ke spáchání žádného trestného činu,“ konstatoval Daněk.

Kvůli šikaně učitelky jsou ale stíháni tři studenti. „Je vedeno trestní stíhání proti třem mladistvým, a to hned pro několik trestných činů. Vzhledem k jejich věku nemohu být však k věci jakkoli konkrétní, a to s odkazem na trestní řád,“ uvedl mluvčí.

Škola obdržela videozáznamy se šikanou v lednu od studentů. Bylo na nich k vidění, jak učitelka čelí útoku tří studentů se sklopenou hlavou a mírným přemlouvajícím tónem. A to, i když jí skáčou po katedře, vystrkují na ni rozkrok, křičí jí sprostě do obličeje, tahají ji za vlasy, pronásledují ji na chodbách nebo vystaví hradbu z lavic u dveří třídy, aby nemohla projít. Teror žena snášela asi půl roku.

Vedení školy podle inspekce selhalo

Na konci ledna se zhroutila a začátkem února zemřela v jedné z pražských nemocnic. Vedení školy žáky nejprve potrestalo podmíněným vyloučením ze studia a trojkou z chování. V dubnu pak škola dva studenty vyloučila. [celá zpráva]

Selhání vedení školy v březnu připustila i školní inspekce. Jak tehdy uvedla, tehdejší ředitel František Bártl prý od října 2015 věděl „o nevyhovující úrovni výuky a také o dlouhotrvající nekázni žáků, která v důsledku neřešení celé záležitosti vyústila až v napadání učitelky”. Ředitele následně odvolal magistrát. [celá zpráva]