Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Loni na začátku září měl Bejr jít do bytu matky své bývalé přítelkyně, od něhož nalezl klíče. Bývalou přítelkyni měl do bytu vylákat tak, že se na Facebooku vydával za její matku a prosil ji, aby přišla, že bratr je nemocný a potřebuje pomoc.

Mladšího, 13letého bratra přítelkyně začal v bytě škrtit tenkým škrtidlem, až hoch upadl do bezvědomí. Podle obžaloby ho měl Bejr nechat v bezvědomí ležet v bytě. Poté, co přišla bývalá přítelkyně, měl ji opakovaně znásilnit, a když se pokusila z bytu utéci, tak i napadnout pěstmi.

Bejr dívku pronásledoval

Hoch přežil napadení Bejrem podle znalkyně bez vážného poškození zdraví jen se štěstím. Dívka si nese následky dosud – stále trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Soud při zkoumání důkazů uvěřil hlavně výpovědi poškozené dívky, která v době činu ještě nebyla plnoletá. Naopak Bejrovu výpověď označil za účelovou a nevěrohodnou. Podle soudu dívku Bejr po rozchodu stále pronásledoval a snažil se o pokračování vztahu.

Úhrnný trest uložil soud za více pokračujících trestných činů, z nichž nejzávažnější byl pokus o vraždu chlapce. „Podle znalkyně následek smrti nenastal pouze shodou okolností,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Roman Felzmann.

Přiznal jen škrcení chlapce

Jako polehčující okolnost vzal soud při rozhodování o výši trestu v potaz věk blízký mladistvému a také to, že obžalovaný vedl řádný život. Naopak mu přitížilo to, že se dopustil více trestných činů a na více osobách.

Bejr se u soudu přiznal jen ke škrcení chlapce, znásilnění dívky popřel – styk prý byl výhradně z obou stran dobrovolný. „Upřímně lituji svého jednání, chtěl bych se všem omluvit,“ řekl na závěr dokazování Bejr. Při odůvodňování rozsudku se pak často usmíval.