Podle advokátů obviněných se tak kvůli sporům mezi žalobci a policií případ neúměrně protahuje a jejich klienti budou sedět ve vazbě zbytečně. Pardubický soud je v lednu poslal za mříže kvůli obavám z jejich útěku, možnému pokračování v trestné činnosti i ovlivňování svědků. Poslední důvod už na začátku dubna pominul, ale Sisák s Halou ve vazbě zůstávají.

Státní zástupce, který o odstavení protikorupčních detektivů nedávno s odkazem na jejich údajné chyby rozhodl, však prodlevy v kauze odmítl, vyšetřování podle něj běží dál i za současné situace.

Výslechy byly zrušeny

Původní tým se velmi rozsáhlé a komplikované kauze týkající se údajně zmanipulovaných insolvenčních řízení věnoval zhruba dva roky a noví vyšetřovatelé se s ní teď musí seznamovat tzv. za chodu.

„Všechny výslechy byly zrušeny a nic se neděje. Samozřejmě s ohledem na to budeme žádat o propuštění klienta z vazby,“ řekl v té souvislosti Právu Halův advokát Tomáš Gřivna. Podle něj totiž Hala se Sisákem, kteří jako jediní zůstávají ze 14 obviněných ve vazbě, doplácejí na jimi nezaviněné spory úřadů.

Žalobce pražského vrchního státního zastupitelství Adam Borgula odejmul případ protikorupční policii poté, co se z něj pro podjatost vyloučil jeho původní hlavní vyšetřovatel Vladislav Hřebíček. Právo již dříve informovalo, že detektiv v příslušném usnesení žalobce a jeho postup v kauze ostře kritizoval.

Odnětí věci policejnímu orgánu zajistilo naplnění účelu trestního řízení, který byl postupem protikorupční policie ohroženstátní zástupce Adam Borgula

K aktuálnímu stavu vyšetřování po přesunu kauzy na krajskou policii v Hradci Králové se Borgula nechtěl s odkazem na „živost“ celé kauzy vyjadřovat, údajnou nečinnost naznačovanou obhajobou ale odmítl.

„Není pravda, že ve věci neprobíhají úkony, neboť tyto nespočívají pouze ve výsleších svědků. Tedy dále úkony probíhají a ve věci je ustaven nový policejní tým, který tuto trestní věc vyšetřuje,“ konstatoval bez dalších podrobností státní zástupce.

Vazba se prý nenatahuje

K jakémukoliv natahování vazby u obou obviněných tak podle žalobce Borguly nedochází. „Naopak rozhodnutí státního zástupce o odnětí věci policejnímu orgánu zajistilo naplnění účelu trestního řízení, který byl postupem protikorupční policie ohrožen,“ uzavřel žalobce rýpnutím do původního týmu. Z toho sám v únoru většinu odvolal, a to kvůli únikům informací z citlivého spisu.

Právě tento krok hlavního vyšetřovatele dovedl k tomu, že už se dál nechtěl na kauze jakkoliv podílet a z vyšetřování se koncem března vyloučil. O přesunu kauzy do východních Čech pak Borgula rozhodl začátkem dubna.