Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zadržel v prosinci 10 mužů a jednu ženu ve věku od 43 do 54 let. Byli obviněni z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, respektive z maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti.

Podle Malůše se obvinění nadále týká jen pěti mužů ze Zlínského kraje. U ostatních již totiž uplynula promlčecí doba, která je v těchto případech tříletá.

Detektivové ÚOOZ kladli obviněným za vinu, že nejméně v období let 2009 až 2012 jako příslušníci Celní správy České republiky pověření plněním úkolů na úseku správy spotřební daně z lihu při výkonu své pravomoci nevykonávali náležitě své povinnosti, spojené s dozorem nad řádným a zákonným průběhem procesů denaturace kvasného rafinovaného lihu.

Jejich povinností bylo zajistit, aby se v průběhu procesu denaturace stal přidáním denaturačních prostředků z čistého lihu (podléhajícího spotřební dani) líh nepoužitelný ke konzumaci (a spotřební dani již nepodléhající).

Celníci podle ÚOOZ zejména ledabyle organizovali svou přítomnost u denaturace a samotný dozor vykonávali povrchně a nesvědomitě. Stíháni jsou na svobodě.